Ústav pro vyšetřování potravin je moderní pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného i rostlinného původu. Laboratoř má zaveden a akreditován systém jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Profesionální přístup k provádění laboratorní diagnostiky navazuje na dlouhodobou tradici laboratoře, která v letech 1961-91 spadala pod působnost Městské veterinární správy. V roce 1991 byl Ústav vyčleněn z působnosti MěVS a stal se samostatným veterinárním ústavem Praha 4. V roce 1996 byl v rámci reorganizace prováděné SVS ČR  Státní veterinární ústav zrušen a od dubna pokračuje laboratoř ve své činnosti jako samostatný právní subjekt pod názvem Ústav pro vyšetřování potravin s.r.o., který se v květnu 1996 stává akreditovanou zkušební laboratoří č. 1164 pro mikrobiologické a chemické zkoušení poživatin. 

O nás

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o.,  K Hrnčířům 25, Praha 4 149 00, Tel/Fax: 261 910 023

© Všechna práva vyhrazena.